Ný - ČJ - test - slovesa

V pondělí 15. února si napíšeme testík na slovesa.

V zadaném textu budete mít za úkol najit všechna slovesa, u vybraných sloves určit mluvnické kategorie a podle zadaných mluvnických kategorií naopak slovesné tvary utvořit. Poslední část bude tvořit pravopis slov s předponami s-, z-, vz-.