Ný - ČJ - DÚ 18

Literatura

 

Napište text na téma: Jaké dobrodružství bych chtěl/a (v životě) zažít.

Nezapomeňte dát textu nějaký pěkný, výstižný název.

Rozsah: asi 1 A5.

 

Dokdy? pondělí 23. května (hodina mluvnice)