Ný - ČJ - 3. kontrolní slohová práce

Milí studenti,

v pátek 6. května si napíšeme 3. kontrolní slohovou práci (žánry: oznámení a zpráva - zopakujte si prosím, jak mají oba typy textů vypadat).

V pátek budeme mít dvě hodiny češtiny, abyste měli na slohovou práci dost času. Nebudete mít zeměpis - místo něho bude čeština.

V pondělí 9. května budete mít naopak dvě hodiny zeměpisu.

V úterý 10. května budou místo půlených hodin slohu hodiny mluvnice - vezměte si prosím s sebou sešity a učebnice.