Ný - Aj (Vítek) - DÚ na út 29. 9.

Zkuste tato rozsypaná slova přesunout tak, aby vznikly smysluplné a správně sestavené anglické věty. U vět určete podmět (podtrhnout rovně) a všechna slovesa (podtrhnout vlnovkou):

Povinně je třeba vypracovat pět vět, můžete se ale pocvičit na všech osmi.

beautiful/mum/like/I/my (oznamovací věta)

sleeping/you/are (otázka)

ships/west/into/grey/the/pass (oznamovací věty)

come/why/late/did/you (otázka)

brother/in/the/my/lives/USA (oznamovací věta)

lesson/finish/when/the/does/ (otázka)

Chinese/you/speak/do (otázka)

dog/our/homework/ate/my/ (oznamovací věta)