Ný - Aj (Vítek) DÚ na 11. 4.

Napište do sešitu (alespoň) 6 vět o svých příbuzných za pomocí frází ze str. 147 v učebnici a příslovcí četnosti (always, sometimes, never, hardly ever, often; once a day, twice a day, three times a day...).

Např.:

My brother gets dressed once a day.

My dad often makes the dinner.