Ný - Aj (Vítek) - četba na 22. 10.

Milí studenti jazyka anglického a jejich rodiče,

Připomínám Vám, studentům, a dávám na vědomí Vám, rodičům, že na příští čtvrtek 22. 10. jsme se domluvili na hodinu věnovanou Vaší anglické četbě.

Chci Vás poprosit, abyste do té doby přečetli co nejvíce ze svých anglických knížek, které máte ze školní knihovny vypůjčené.

Ideálně kdybyste je měli do příštího čtvrtka přečtené, abyste si mohli rovnou promýšlet úkoly, na kterých se v hodině domluvíme. I když ale knížky úplně přečtené mít nebudete, nic hrozného se neděje, čas ještě bude i potom.

Četbu jako takovou bych chtěl mít spolu s Vámi hotovou do konce listopadu.

Krásný víkend a v pondělí naviděnou!

Vítek Novotný