Nedělní povzbuzení 3

Dnes je Květná neděle, milí přátelé, obyčejně bychom světili kočičky a připomínali si začátek Svatého týdne. Ale dnešek není obyčejný, procházíme stále na kladině nad propastí. Proto je ten správný čas na slovo někoho opravdu moudrého.

Určitě pamatujete na mého přítele františkána O. Benedikta, který nám nejen posvětil třídy v Letohradské, ale povzbudil nás i v červnu při předávání vysvědčení. Telefonoval jsem s ním před pár dny a všechny vás moc zdraví a žehná. Letos v létě mu bude 98 let a tak už má určitý nadhled J

Na popud spolubratra Bonaventury (který u nás i byl ještě kdysi v Letňanech na pedagogické praxi) nahrál krátké poselství pro tuto dobu. Najdete je zde   https://www.youtube.com/watch?v=B7YGA2SJPPs&t=8s  A doufám, že osloví i ty, pro které třeba křesťanství není jejich „šálkem čaje“.

Přeji vám všem klidnou neděli a vnitřní spočinutí v té Lásce, o které Benedikt mluví.

František