Nedělní duchovní povzbuzení...

Hezké slunečné ráno všem. Protože je dnes neděle, tak bych vám rád nabídnul dva a půl tisíce let starý text modlitby – žalmu 91. Nacházely v ní naději a sílu už stovky generací, tak kéž dnes povzbudí a potěší i nás.

 

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, kdo dlíš ve stínu všemocného,
řekni Hospodinu „Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!“
Neboť On tě vysvobodí z léčky ptáčníka, ze zhoubného moru.
Ochrání tě svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla, štít a pavéza je věrnost jeho.

Nemusíš se bát noční hrůzy, šípu létajícího ve dne,
moru, který se plíží ve tmě, nákazy, jež pustoší o polednách.
Neboť Hospodin je tvé útočiště, za ochranu zvolil sis Nejvyššího.
Nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.

Neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.
Na svých rukou tě ponesou, abys nenarazil na kámen svou nohou.
Po zmiji a hadu budeš kráčet, šlapat budeš po lvu i draku.

„Vysvobodím ho, protože lne ke mně, ochráním ho, protože zná mé jméno.
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím.
Nasytím ho dlouhým věkem a ukáži mu svou spásu.“

Přeji vám klidnou neděli a třeba zkuste dnes zavolat nebo napsat někomu, na koho jste během týdne neměli čas, ale víte, že bude rád.

 

František