Nebojte se!

To je často první věta, kterou říká vzkříšený Kristus svým učedníkům. Ti ho obvykle nejprve nepoznávají, teprve postupně si uvědomují, že je to on.  Jsou totiž ještě příliš uvězněni ve svých představách, očekávání a právě také strachu. Tak jsme na tom často i my. Jako ve zlém snu nad ránem, ze kterého se ze zvyku odmítáme probudit.

 

Neboj se, neměj strach! Je vlastně jedním ze základních poselství a zároveň pokynů všech autentických duchovních tradic.
A protikladem strachu myslím není ani tak odvaha, ale důvěra, radost, naděje. A především pokoj - šalom, salam, pax, šanti, ten pokoj, který je plností dobra, bytí, života a požehnání.

Přeji nám všem, ať tyto dary dokážeme ve velikonočních dnech přijmout do svých srdcí.

František