Návštěva divadelního představení v AJ - Peter Black

Studenti Ný se ve středu 20. 12. zúčastní divadelního představení Peter Black, které se z velké části odehrává v angličtině.

Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat si znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce. Divadelní hra v anglickém jazyce je forma komunikace, podobná metodě cvičení ve dvojici nebo skupinách, která má žáky zabavit a umožnit jim zdravé sebehodnocení. Diváci si při sledovaní představení mohou v praxi ověřit své znalosti z anglického jazyka.

Více o inscenaci je možné se dozvědět zde.

Představení se koná v KC Zahrada na na Chodově.

Před představením se bude vybírat 70,- Kč na vstupné.

Oběd bude normálně ve škole.