My + PES = Co bude dál? | výhled do konce roku

Pes, který štěká nekouše.

Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde.

Kdo chce se psy být musí s nimi výt (nebo je to jinak?).

Pes přítel člověka.

Napadne vás ještě další „psí“ přísloví? Je vtipné, jak často funguje i na toho současného, ProtiEpidemiSkého… Ale alespoň je situace trochu přehlednější, jakkoli jeden den „pánové nahoře“ něco řeknou a další den je to zase jinak.

Takže, jak to může vypadat v dalších týdnech?

 

týden 23. - 29. listopadu

 • Distanční výuka ve všech třídách (ve stupni 4 se může scházet 6 lidí, takže nabídneme i venkovní variantu některých programů)
 • STŘEDA - projekty: vždy bude nabídka venkovní varianty ve Stromovce

 • Omíkron praktika z fyziky
   Ksí  Život na naší planetě (G,Aj, Z)
   Ný  matematika
   Mí  němčina
 • ČTVRTEK - asynchronní zadání, Ksí, Ný a Mí nabídka některých hodin ve Stromovce jako alternativa domácí práce (bude upřesněno v týdenním plánu)

V sobotu bude pravděpodně nabídka výletu pro menší skupinku.

týden 30. listopadu - 6. prosince

Pokud se udržíme ve stupni 4., nastoupí Ksí jako první na prezenční výuku ve škole.
Ta bude probíhat částečně na naší nové škole TGM, částečně venku.

Ostatní třídy se učí distančně s tím, že některý z dnů bude pravděpodobně nabídka prezenčních programů v malých skupinkách jako alternativa domácí práce. 

 • STŘEDA - Setkání skupin na umělecné projekty (prezenčně nebo online - bude upřesněno podle situace) + čas na dokončování podmínek, konzultace, zkoušení (forma bude upřeněna).

týden 7. - 13. prosince

Týden uměleckých projektů, Omíkron se účastní prezenčně, takže může fungovat ve velké skupině, ostatní projekty po zapsaných týmech v menších skupinách.

 PONDĚLÍ umělecké projekty (práce v minimálním rozsahu 6 hodin, přesná organizace podle skupin) 
 ÚTERÝ  třídní výlety podle aktuální situace (Omíkron a Ksí určitě - ty jsou na nižším stupni, starší uvidíme, doladíme)
 STŘEDA  umělecké projekty (práce v minimálním rozsahu 6 hodin, přesná organizace podle skupin)
 ČTVRTEK  přavděpodobně velká hra po malých skupinách
 PÁTEK  umělecké projekty (práce v minimálním rozsahu 6 hodin, přesná organizace podle skupin)

 

 • ČTVRTEK 10. prosince - online třídní schůzky

týden 14. - 20. prosince

Prezenční výuka pro Ksí (rotace), ostatní se uvidí podle PESituace, pravděpodobně distanční, možná půjde už jeden ze starších ročníků

týden 21. - 27. prosince

Prezenční výuka Omíkron - pondělí

 • ÚTERÝ - adventní besídka celé školy - každopádně venku (zřejmě Divoká Šárka) - podle situace buď formou hry po malých skupinkách nebo po více, budeme ladit...
 • STŘEDA - začínají vánoční prázdniny