Mimořádná opatření | COVID19

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 11. března 2020 do dovolání ruší osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o formě studijních aktivit v následujícch dnech byly podány studentům na společném shromáždění. Zavedena je dálková forma konzultací. Studenti dostanou na Edookit zadanou práci pro samostudium do jednotlivých předmětů. Vyzýváme studenty, aby sledovali informace na Edookitu a na profilech tříd na webu školy.