Mí_D_test A8

V úterý 16.2. bude test A8 Evropa v pozdním středověku.

V testu bude:

dějiny Anglie a Francie, stoletá válka - učebnice str.72 - 73 (pojmy, 1212 Velká listina práv a svobod, Flandry, bitva u Kresčaku, Johanka z Arku, důvody války a výsledky)

křížové výpravy - uč. str. 52 - 53, 54mapa (pojmy - Urban II., Jeruzalém, svatá země, rytířské řády - templáři, johanité, císař Friedrich II. důvody výprav, jejich úspěšnost, výsledky křížových výprav)

mongolští pastevci a Rusko - uč. str. 58 - 59 (pojmy - kočovníci, Čingischán, Marco Polo, bitva u Lehnice,  Zlatá horda, moskevské knížectví)

gotika - uč. str. 60 - 63 - architektonické prvky (žebrová klanba, opěrný systém, tvar oken, lomený oblouk, vitraže, příklady staveb)

Zánik konstantinopole - 1453, co to znamenalo pro Evropu, kdo ji dobyl

Tentokrát toho není myslím zas tak mnoho. Držím vám palce a ve zbytku hodiny s ebudemě věnovat Čechám na prahu husitských válek.