Mí_D_test A7

Ve úterý 2.2. bude test z dějepisu. Přemyslovci a Lucemburkové.

Témata jsou Poslední přemyslovci tzn. (Přemysl Otakar I., Václav I. Přemysl Otakar II., Václav II. a Václav III.), nebo Lucemburkové (Jan, Karel IV., Václav IV.) nebo nejdůležitější věci ze života ve středověku (města, trojpolní systém, lení systém, kláštery, románský sloh). 

Ve čtvrtek na hodině budeme opakovat.