Mí_D_test A4

V uterý 24.11. bude test z podmínky A4 - České země v raném středověku

V testu bude:

- slované, Sámova říše, bitva u Wogastisburgu, Velká Morava - Mojmír, Rostislav, Svatopluk, Mojmír II., Konstatntin a Metoděj, staroslověnština, hlaholice, vznik a zánik Velké Moravy

- první Přemyslovci - Bořivoj a Ludmila, Vratislav a Drahomíra, Václav, Boleslav I., II., sv. Vojtěch, pražské biskubství, první kláštery, hrady a hradiště, hradská soustava, spory se SŘŘ, 

- Oldřich, Břetislav - stařešinský řád, břetislavova dekreta, přenesení ostatků sv. Vojtěcha, Vratislav II. - královský titul, vyšehradský kodex, kronikář Kosmas, Soběslav I. - bitva u Chlumce x Lotharovi III., Vladislav II.- královský titul

Budou tam data a vysvětlení pojmů. Věnujte pozornost mapám a časovým osám na str. 48 -51

strany v učebnici 40 - 51 - ale učte se i ze sešitu, kde toho máte víc.