Mí_D_test A3

Ve čtvrtek 22.10. bude test A3 Dějiny významných států a národů v Evropě raného středověku

1) V testu bude hlavně: vikingské výpravy, zrod středověké Anglie (Alfréd Veliký, Vilém Dobyvatel, bitva u Hastingsu), Svatá říše římská (Otoni, boje o investituru, kurfiřti)

2) Je také třeba vědět, že existovala: Kyjevská Rus (Rurikovci), Polsko (Piastovci), Maďarsko (Arpádovci), Raně středověká Francie (Kapetovci)

Využijte sešit, učebnice str. 28 - 35 (věnujte pozornost mapám a časovým osám na str. 28 a 29)

V testu bude zase chronologické řazení, vysvětlování pojmů, bude tam i mapa.

 

Držím palce v úterý to ještě procvičíme a dobereme bod 2) viz výše.