Mí_D_A9 Husitství a pozdní středověk v Čechách

V úterý 29.3. bude test z A9 Husitství a pozdní středověk v Čechách

v testu bude:

Jan Hus - proti čemu se vymezoval, co kázal, o co mu šlo, působení na univerzitě (Dekret Kutnohorský), na jakého myslitele navazaoval, jak, kdy a proč byl upálen v Kostnici

Jaké byly příčiny husitských bouří (společenské, církevní, přírodní podmínky, nemoci)

Pražská defenestrace - proč, kdo, jak, co způsobila, kdy

Husitské války - kdo to byl Jan Žizka, Prokop Holý, Zikmund, jak války probíhaly, kdo to jsou kališnící neboli utraquisté, pražské artikuly, sněm v Čáslavi, basilejská kompaktáta, spanilé jízdy (rejsy), křížové výpravy do Čech, bitva u Lipan

Výsledky husitských válek (společenské, církevní, jak vypadali České země)

Vláda Jiřího z Poděbrad - jak pomohl českým zemím po husitských válkách, mírový svaz, království "dvojího lidu"

Jagellonci v Čechách - Vladislav, Ludvík, stavovské Čechy, zemský sněm, jagelonská gotika

učebnice str. 82 - 95

Můžete využít opakování na str. 96-97 KDO MI TOTO OPAKOVÁNÍ PŘINESE DO ŠKOLY VYPRACOVANÉ DOSTANE ZNÁMKU SROVNATELNOU SE ZNÁMKOU Z TESTU - to je hlavně pro ty, kterým se testy třeba ve škole nedaří, ale můžete kdokoli. Krásně si tím zopakujete látku.