Mí - zeměpis - test

V pátek 20. února 2015 vás čeká test ze zeměpisu na podmínky A4 a A5 (litosféra, georeliéf).