Mí - zeměpis - počet podmínek 3. čtvrtletí

Ve třetím čtvrtletí (termín podmínek 2. března) jsem snížil počet podmínek ze zeměpisu o jednu (tedy na čtrnáct).