Mí učebnice dějepisu

Studenti budou potřebovat učebnici Dějepis pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, nakladatelství Fraus nové vydání 2013.

Pracovní sešit není potřeba.