Mí rozvrhová změna

Zítra, tj. ve čtvrtek bude mít Mí odpoledne místo OV dvě hodiny Bi. Hodiny budou vyměněny a nahrazeny po výjezdu. Do 4. hodiny budu ve škole, kdyby někdo něco potřeboval. Budu mít i opravené vaše podmínky.