Mí - pololetní práce z jazyka + změna rozvrhu

Milí studenti,

v pátek 15. ledna budeme psát během hodiny mluvnice pololetní práci z jazyka.

Může obsahovat tato témata:

- pravopis všeho druhu (včetně interpunkce ve větě), určování slovních druhů, způsoby tvoření nových slov, určování vět jednoduchých a souvětí, určování základní skladební dvojice a také základních a rozvíjejících větných členů, porozumění textu (hledání synonym, vysvětlení pojmů z kontextu), tvůrčí práce, literární pojmy: legenda, chorál, kronika, cestopis, apokryf, mýtus, vč. autorů, které se těmto žánrům věnovali a které jsme probírali; vyprávění, popis pracovního postupu, popis krajiny

Abychom se na tuto práci připravili, dojde ke změně rozvrhu: v úterý 12. ledna nebudeme mít hodinu literatury, ale hodinu mluvnice. Během ní si napíšeme cvičný test.