Mí - OV - shrnutí podmínek A4, A5, A6

Pro jistotu před nadcházejícím podmínkovým zápočtem shrnuji možnosi, jak vypracovat podmínky A4-A6.

A4 Tržní hospodářství - skupinové zkoušení po kruzích z pojmů, které jsme probírali ve škole (např. nabídka, potávka, konkurence apod.)

A5 Hospodářská politika státu - vyberte si dle zájmu jedno odvětví státních výdajů (ministerstvo) a zpracujte informační materiál o tom, jakým způsobem ministrestvo s veřejnými penězi nakládá. Pracujte se stránkami ministrestva (rozcestník na www.vlada.cz) nebo s jinými otevřenými zdroji, můžete oslovit i kontaktní osoby na ministerstvu. Při zpracování podmínky se pokuste o názorné přiblížení (např. si položte otázku co všechno by se ve vašem okolí změnilo, kdybychom neměli ministerstvo dopravy?) Forma zpracování - individuální (1-2 strany A4), skupinová (propagační klip, divadelní scénka - konzultujte předem). Vaše práce si budeme prezentovat ve třídě.

A6 Sociální politika státu - napište příběh jedné ze tří osob, se kterými budeme pracovat v hodině - matky samoživitelky se dvěma dětmi, ženy v invalidním důchodu a mladého muže bez práce. V příběhu se pokuste objasnit, jak se do nepříznivé životní situace dostali a jak jim může stát pomoci. Vymyslete závěr příběhu. Kritéria hodnocení budou upřesněna v hodině.