Mí - OV - PŘIPOMENUTÍ B2

Připomenutí termín odevzdání je za už na začátku května !!!!

B 2 Naše obec v proměnách času – závěrečná písemná práce

Zadání 6.2., datum odevzdání začátek května 2015. Konzultace kdykoli jsem ve škole tzn. úterky a pátky. Prezentace před třídou proběhne pravděpodobně v hodině 15.5. 2015

Obsah: podle portfolia a toho, co jsem dělali na hodinách zpracovat práci o obci, kde bydlím. Přírodní podmínky (nějaká přírodní rezervace, parky, typ krajiny atd.). Historie obce, významní rodáci, tradice, svátky a jejich slavení. Významné budovy a další kulturní památky. Aktuální problémy obce, kulturní život. Není povinné, ale je to zajímavé - etymologie (původ) názvu obce, znak obce. Místní pověsti. A další, co Vás a děti napadne. Fotografie a další případně přílohy. Vyberte hlavně to, co vás zajímá.

Podmínky a další náležitosti naleznete v příloze Závěrečná práce. Připomínám, že práci píšou děti a já budu hodnotit jejich výkon - vzhledem k jejich možnostem.