Mí OV podmínka A8 zadání

Povinnou podmínku A8 Trh práce zpracováváme formou zamyšlení nad vaším budoucím povoláním. V něm odpovězte na následující otázky:

1. Jaké povolání chci dělat (pokud nejste rozhodnutí, vyberte si oblast lidské činnosti, resp. předměty ve škole, které vás baví)

2. Jak by vypadalo moje povolání (základní charakteristika jeho náplně, jak by vypadal běžný pracovní den)

3. Co pro to musím udělat (postačí vám maturita, potřebujete výuční list, nebo vystudovat vysokou školu? Jaký obor? Na jaké předměty na gymnáziu nebo mimoškolní činnosti byste se měli soustředit?)

4. Uplatnění na trhu práce (co se dá o vašem povolání zjistit z veřejně dostupných zdrojů? Je o toto povolání zájem, najdete v něm uplatnění snadno, nebo je nerealistické se domnívat, že se uživíte?)

Připojte fotografie nebo ilustraci vašeho povolání. Rozsah 2 strany A4. Termín 20. 2. 2016.