Mí-OV-podmínka A2

Podmínku A2 budete mít splněnu, pokud vytvoříte schéma třídění domácího odpadu u vás doma. Nakreslete, co a jak třídíte a kam to odnášíte, odvážíte do odpadu. Druhá část podmínky je zamyšlení nad tím, co já sám mohu udělat pro životní prostředí. Zamyšlení zpracujte na A4 vlastním písmem, můžete doplnit o nějaké obrázky.