Mí - návštěva České televize

Patnáct žáků třídy Mí zítra navštíví budovu České televize. Vyučování končí po 4. vyučovací hodině, zajdeme na oběd do školní jídelny a do 13. hodiny se přesuneme na Kavčí hory. Podle délky prohlídky se buď vrátíme na 9. hodinu do školy, nebo skončíme program kolem 15. hodiny na zastávce metra Pražského povstání.

Zbývající žáci zůstávají ve škole a učí se předměty, které mají mít dle rozvrhu.