Mi-matematika_pp1

Ve čtvrtek 23. 10. budeme psát souhrnnou práci z rozšířeného opakování z 5. ročníku (učebnice str. 7- 67)- číselná osa, porovnávání a zaokrouhlování čísel, početní operace, tělesa, číselné výrazy, rovnice a nerovnice a slouvní úlohy.