Mi-matematika_2dú

Domácí úkol z matematiky na pondělí 22. 9. máte v učebnici na str. 18/ 2, 4, 5. Vypracujte ho do domácího sešitu a nezapomeňte na podpis rodičů.