Mi-matematika_1dú

Domácí úkol z matematiky na ponělí 15. 9. máte na zvláštním papíru. Vypracujte ho do domácího sešitu a nezapomeňte na podpis rodičů.