mi-matematika-pp3

V úterý 10. 2. budeme psát souhrnné opakování z desetinných čísel: porovnávání a zaokrouhlování, početní operace s desetinnými čísly a převody jednotek délky, hmotnosti a objemu.