mi-matematika-PP2

V pátek 19. 12. budeme psát souhrnné opakování z geometrických úvarů v rovině- učebnice str. 71-107.

  • přímka, polopřímka
  • úsečka- střed, sčítání a odčítání, obvody, osa
  • kruh a kružnice
  • úhel- měření, sčítání a odčítání, osa
  • trojúhelníky