Mí - matematika - pomůcky a testy

Po špatných zkušenostech stanovuji povinné pomůcky na každou hodinu matematiky:

  • učebnice
  • sešit A4 nelinkovaný, nečtverečkovaný
  • obyčejná tužka
  • propisovačka / pero
  • trojúhelník s ryskou
  • úhloměr
  • kružítko

Vše ve funkčním stavu. Budu kontrolovat a evidovat namátkově na začátku hodiny. Po jednom napomenutí budu dávat zápis do třídní knihy, případně budu řešit s rodiči.

Vzhledem k rýsování trvám na A4 nelinkovaném sešitě (doporučoval jsem na začátku roku). Kdo nemá prosím pořiďte si. Čtverečkované nejsou vhodné. Sešit budu namátkově kontrolovat a hodnotit - musí v něm být vidět vaše práce z hodiny. Proto všechny cvičení budeme psát do sešitu, nikoliv do učebnice.

Veškeré věci, které do vyučování matematiky nepatří, před začátkem hodiny prosím schovat do tašky. Při opakovaných problémech budu vyžadovat, aby si zabavené věci vyzvedli rodiče.

O pravítku, kružítku a učebnici již víte - budu kontrolovat v pondělí, ostatní v úterý, sešit ve středu (abyste měli čas si pořídit, nemáte-li).

Ve středu máme projektový den. Kdo nemá napsané nějaké testy, napíše si je. Kdo se mi v úterý přihlásí, může si test opravit.

Tomáš