mi-matematika-du27

Domácí úkol z matematiky na pondělí 16. 3. máte v učebnici na str. 23/ 7, 8.