mi-matematika-du25

Domácí úkol z matematiky na pondělí 9. 3. máte v učebnici na str. 18/ 5, 6 a 19/ 7.

Také si na hodinu matematiky nezapomeňte donést rýsovací potřeby.