mi-matematika-du22

Domácí úkol z matematiky na pondělí 16. 2. máte v učebnici na str. 141/ 2, 5 a dále si máte vytvořit číselnou osu od -20 do 20.

Nezapomeňte si v pondělí vzít učebnici pro 6. ročník II. díl.