mi-matematika-du21

Domácí úkol z matematiky na pondělí 9. 2. máte v učebnici na str. 133/ 4, 5 a 134/ 11.