mi-matematika-du20

Domácí úkol z matematiky na pondělí 2. 2. máte v učebnici na str. 131/ 1, 4 (1. a 4. sloupec).