mi-matematika-du18

Domácí úkol z matematiky na pondělí 26. 1. máte v učebnici na str. 126/ 2, 128/ 1.