mi-matematika-du17

Domácí úkol z matematiky na pondělí 19. 1. máte v učebnici na str. 113/ 2, 115/ 2, 4.