mi-matematika-du16

Domácí úkol z matematiky na pondělí 15. 12. máte na zvláštním papíru- rýsování osově souměrných útvarů.