mi-matematika-du15

Domácí úkol z matematiky na pondělí 8. 12. máte v učebnici na str. 100/ 2, 3.