Mí - matematika - DÚ - pátek 13.11.

Podle výsledku testu zatím neumíme hledat rovnoběžky, kolmice a obsahy v síti, věnovali jsme se v úterý právě tomuto tématu. Pracovní list prosím všichni dopracujte a odevzdejte v pátek jako domácí úkol.

Tomáš