Mí - kontrolní diktát

Mluvnice:

V pondělí 19. října budeme psát v na hodině mluvnice opravný kontrolní diktát.

Zopakujte si/procvičte si:

- vyjmenovaná slova

- koncovky podstatných a přídavných jmen podle vzorů

- pravopis vje/vě, bje/bě - mě/mně

- pravopis zájmen a číslovek

- shoda přísudku s podmětem

- předpony s-, z-

- velká písmena

Zde jsou ti, kteří mi neodevzdali kontrolní sešity s opraveným 1. diktátem:

Amálka, David, Tomáš J., Kryštof K., Kryštof Z., Matyáš S., Ota

Tito studenti si přinesou kontrolní sešity i s opravou 1. diktátu na pondělí 19. 10. na hodinu mluvnice.
Ostatní studenti mají sešit u mě.