Mí - dějepis - II. test Řím A7

Druhý test z Říma podmínka A7 bude v hodině 12.5. V testu budou dějiny Říma od punských válek až do zániku západořímské říše. Tzn. reformy bratří Gracchů, populárové a optimáti, triumviráty, Caesar, Řím v době císařství od Augusta dále, rozklad říše, rozdělení a zánik západořímské říše. V hodině 5.5. budeme ještě opakovat.

 

Další podmínky:

Pak nás ještě bude čekat podmínka A8 Antická kultura a vznik křesťanství, ta nebude tak obsáhlá, test bude pravděpodobně 15.5. Podmínka A9 bude za pracovní list ze Závisti a práce v hodinách. Kdo na Závisti nebyl, může si pracovní list ve škole dodělat.