Mí-D-testy A9 a A11

Ve čtvrtek 27. 4. bude test z podmínky A9 České země v 2.pol.19. st. a A11 Svět před 1.sv. válkou

A9 - vznik Rakouska Uherska, František Josef I., spolky, česká politická scéna, umění 19.st., vztahy Čechů a Němců, židé (str. 98 -  111, ale hlavně str. 100 - 103).

Podmínka A11 vynálezy před 1.sv. , volební právo, Dohoda a Centrální mocnosti - které státy,vztahy mezi státy v Evropě před 1.sv., emancipace, sufražetky (118 - 127), využijte opakování od Michala. Využijte sešit v učebnici toho moc není.

V úterý bude opakování.