Mí-D-otázky k opakování A1

otázky Kvarta dějepis

 

Vylosujete si tři otázky, odpovíte buď písemně, nebo ústně. Jde mi o orientaci v tématu, nejde mi o nějaká podrobná fakta. Spíš chci vědět, co si tak pamatujete, než že byste se to měli děsně drtit. Proč je to dobré vědět v dnešní době.

 

Světové dějiny 1848 – 1914

1.       revoluce v Evropě 1848/49

2.       Viktoriánská Anglie

3.       Francie za Napoleona III.

4.       Sjednocení Itálie

5.       Sjednocení Německa

6.       Imperialismus a kolonializmus

7.       USA a Občanská válka

 

Česká historie

1.       Revoluce 1848/49 v českých zemích

2.       České země v 2. pol. 19. století, politický a ekonomický vývoj

3.       Kultura a civilizace, společnost (architektonické slohy, umění, složení společnosti, důležité kulturní instituce)

4.       České země před 1. SV válkou

5.       emancipace žen v českém prostředí

 

První světová válka

1.       příčiny první světové války

2.       vynálezy a objevy za 1. SV

3.       výběr válečné operace (fronty) – její popis

4.       revoluce v Rusku

5.       Češi za 1. sv

6.       výsledky války