Mí - ČJ - úkol 9

Sloh:

Na hodině jsme cvičili popis krajiny.

Vaším úkolem je napsat krátký příběh (min. půl A4), při kterém příběh zasadíte do krajiny, kterou jsme popisovali na hodině. Jinými slovy, příběh se bude odehrávat v dané krajině.

Tímto úkolem byste si měli vyzkoušet pracovat s popisem krajiny při vypravování, při tvorbě příběhu.

Při hodině jsme ale popisovali celý obrázek - tvořili jsme tedy komplexní popis. Při psaní příběhu nemusíte využít celý text popisu - jen jednotlivé dílčí části - podle toho, jak se vám to bude do příběhu hodit - důležité ale je, aby popis krajiny byl součástí vašeho příběhu.

Popisované obrázky najdete v příloze.

Dokdy? pátek 4. prosince (hodina slohu)