Mí - ČJ - úkol 5

Literatura:

Na hodině jsme se věnovali textům spojeným s Janem Husem. Jan Hus na Kostnickém koncilu odmítl vzdát se pravdy, kterou hlásal a kterou také žil. To ho stálo život.

Zamyslete se nad tím, jestli byste byli ochotni v nějaké situaci nebo pro nějakou hodnotu nasadit svůj život. Pokud ano, napište, v jaké situaci by to bylo, a svou volbu vysvětlete.

Cílem úkolu by měla být stručná úvaha o rozsahu min. 1/2 strany A4.  Nezapomeňte k textu napsat také titulek a úvodní odstavec, v němž pomyslené čtenáře seznámíte s tím, jakou otázku si pokládáte nebo čemu se v textu věnujete.

Dokdy? pondělí 12. října (hodina mluvnice - v úterý budou obhajoby - hodina nám odpadá)