Mí - ČJ - úkol 4

Mluvnice:

Úkol má 2 části:

1. Oprava 1. kontrolního diktátu

Opravu uděláte do sešitu na kontrolní diktáty, pod diktát. Vypíšete si všechna slova (sousloví), ve kterých jste udělali chybu, a ke všem napíšete odůvodnění správného pravopisu

!!! Oprava diktátu MUSÍ být podepsaná od rodičů. !!!

 

2. Do sešitu mluvnice dopište příběh, který jsme nestihli na hodině. Příběh musí obsahovat tato slova, resp. jejich tvary:

peřina - 6. pád, číslo množné

kropenatý - 7. pád, číslo jednotné, rod ženský

skákat - 3. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací

strkat - 2. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací

 

Dokdy? pondělí 5. října (hodina mluvnice)